DariuszGuzik.net

Dariusz Guzik

Rilkista, tłumacz, wykładowca akademicki.
Autor przekładów z Rilkego i o Rilkem. Twórca i redaktor witryny Rainer Maria Rilke · Dottor Serafico. Autor profilu poety Rainer Maria Rilke on Facebook oraz serwisu Rilke on Twitter.

Przekłady

Donald A. Prater: Dźwięczące szkło. Rainer Maria Rilke. Biografia. Marie von Thurn und Taxis: Wspomnienie o Rainerze Marii Rilkem. Rainer Maria Rilke — Marie von Thurn und Taxis: Wybór listów. Rainer Maria Rilke — Clara Rilke-Westhoff: Wybór listów. Gerd Kluge: Wieczór w Muzot. Fritz Raddatz: Byt niezmierzony. Rainer Maria Rilke. Biografia. Tillmann Bendikowski: Przeżyj rok w średniowieczu. Renesans w sztuce włoskiej. Architektura, rzeźba, malarstwo, rysunek. Opera. Kompozytorzy, dzieła, wykonawcy. Sebastian Haffner: Historia pewnego Niemca. Wspomnienia 1914-1933. Antje Vollmer: Podwójne życie. Lutz C. Kleveman: Lwów. Portret utraconego miasta. Hans Fallada: Co dalej, szary człowieku? Zmora. Charlotte Link: Grzech aniołów. Drugie dziecko. Lisia dolina. Nieproszony gość. Decyzja. Poszukiwanie. Bez winy. Max Landorff: Manipulator. Sascha Arango: Prawda i inne kłamstwa. Daniel Glattauer: Podarunek. Heike Reinecke, Andreas Schlieper: Sławne koty i ich ludzie. Daniela Krien: Miłość w godzinie próby.

Archiwum

Nie zapomnieć o Tobie

Gdyby nie był Pan takim desperatem, prawdopodobnie nie pisałby Pan tak cudownie. A zatem niechże Pan już sobie będzie desperatem, wielkim desperatem, największym desperatem!

Nad krajobrazem bezsennym

Rzecz to o słowie — i sposobach jego wyrażania. O oddechu posągów, może o ciszy obrazów. O mowie, nawet tam, gdzie mowy się kończą, stając się przemianą uczuć w słyszalny krajobraz…