DariuszGuzik.net

Codex Sinaiticus

Od tygodnia dostępny jest online pełny tekst najstarszego zachowanego manuskryptu Biblii, liczącego sobie 1600 lat Kodeksu Synajskiego (Codex Sinaiticus).

Jest to prawdopodobnie jedyny istniejący egzemplarz spośród pięćdziesięciu kopii, jakie sporządzić polecił cesarz Konstantyn. Spisany po grecku manuskrypt zawiera tekst Septuaginty oraz Nowego Testamentu.

Karty kodeksu, rozproszone dotąd po zbiorach British Library w Londynie, Biblioteki Uniwersyteckiej w Lipsku, Klasztoru Św. Katarzyny na Synaju oraz Biblioteki Narodowej w St. Petersburgu, można obecnie przeglądać w formie cyfrowej w jednym miejscu pod adresem http://www.codexsinaiticus.org.