DariuszGuzik.net

Kiedy zamiera język

Na świecie istnieje od sześciu do siedmiu tysięcy różnych języków. Spora ich część, od pięciuset do tysiąca, używana jest jednak przez zaledwie garstkę ludzi. Każdego dnia ginie około dwudziestu pięciu języków. Bezpowrotnie.

W Nepalu żyje dziś już tylko jedna osoba biegle posługująca się niezwykłym językiem kusunda, którego pochodzenie wciąż jest dla badaczy zagadką. Przed dwoma laty zmarł ostatni użytkownik starożytnego języka bo z Wysp Andamańskich.

Kiedy język wymiera, tracimy nie tylko narzędzie porozumiewania się, lecz także wiedzę, jaką dana społeczność przechowała w jego strukturach. A także pewną tożsamość, której urok tkwi w różnorodności. Miło jest mieć świadomość, że potrafimy wyrażać się na sześć, siedem tysięcy rozmaitych sposobów. Jak pisał Ludwig Wittgenstein: „Granice mego języka wskazują granice mego świata”.