DariuszGuzik.net

La gloire de Bettine

Wydawnictwo dtv przypomniało mi o przypadającej 20 stycznia 150. rocznicy śmierci jednej z gwiazd niemieckiego romantyzmu, Bettiny von Arnim.

Elisabeth Catharina Ludovica Magdalena Brentano, siostra sławnego niemieckiego romantyka Clemensa Brentano, żona nie mniej sławnego Achima von Arnim. W kręgu jej znajomych błyszczą luminarze epoki: Goethe i Tieck, Beethoven, Mendelssohn, Brahms, Schumann, Jacob i Wilhelm Grimm, Karoline von Günderrode.

Rilke często zagłębiał się w lekturze listów młodej Bettiny von Arnim do znacznie od niej starszego Goethego, odkrywając w niej, jak sądził, ową niewysłowioną „sensualité de l’âme”, która „od czasów Safony jest jednym z tych wielkich przeobrażeń, dzięki którym świat staje się powoli coraz bardziej rzeczywisty”. Egzemplarz jej książki, zatytułowanej „Goethe’s Briefwechsel mit einem Kinde”, ofiarował Rilke Baladynie Klossowskiej wraz z dedykacją:

Malte
l’envoie à M —
qui de son admirable cœur
immensément
confirme la gloire de
Bettine.