DariuszGuzik.net

Max Landorff
Manipulator

{Der Regler}
Sonia Draga 2013

Gabriel Tretjak wprowadza ład w życie swoich bogatych i wpływowych klientów. Porządkuje wszystko: miłość, karierę, pieniądze. W swojej pracy wykorzystuje najnowsze naukowe osiągnięcia z dziedziny psychologii i neurobiologii, za które każe sobie słono płacić. Tretjakowi wydaje się, że można zapanować nad wszystkim. Niestety, nie jest w stanie uciec przed własną przeszłością.

Kiedy w transporterze do przewozu koni zostają znalezione zwłoki renomowanego neurobiologa, któremu wykrojono gałki oczne, wszystkie ślady prowadzą w jednym tylko kierunku: do Gabriela Tretjaka. Szybko okazuje się, że morderstwa mają swe źródło w przeszłości mężczyzny. A tej nie potrafi odmienić nawet sam manipulator…