DariuszGuzik.net

Odkrywanie Hiszpanii: od Goi do Picassa

Hiszpańska kultura widziana oczami brytyjskich artystów i kolekcjonerów dzieł sztuki będzie punktem kulminacyjnym serii wystaw organizowanych przez National Galleries of Scotland w trakcie tegorocznej edycji Edinburgh Festival.

Ekspozycja The Discovery of Spain prezentuje prace dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych artystów brytyjskich, jak David Wilkie, David Roberts, John Phillip oraz Arthur Melville, zauroczonych hiszpańską kulturą. Podda próbie również gust brytyjskich kolekcjonerów hiszpańskich dzieł sztuki, którzy gromadzili prace takich mistrzów, jak Velázquez, El Greco, Murillo i Zurbarán.

Na wystawie, którą można obejrzeć wyłącznie w Edynburgu, podziwiać można ponad 130 obrazów olejnych, akwarel i rysunków, wypożyczonych z prestiżowych muzeów brytyjskich, m.in. Royal Collection, National Gallery oraz Tate.

The Discovery of Spain: Goya to Picasso
British Artists and Collectors 1800-1930