DariuszGuzik.net

Renesans w sztuce włoskiej.
Architektura, rzeźba, malarstwo, rysunek.

{Die Kunst der italienischen Renaissance}
Red. Rolf Toman; przekład zbiorowy
Könemann 2000, h.f. ullmann 2007

Włoski renesans to jedna z najwspanialszych epok kultury europejskiej. Zainteresowanie XIV i XV wiekiem, epoką niezwykle płodną pod względem artystycznym, nie słabnie wśród historyków sztuki i szerokiego kręgu odbiorców od roku 1860, kiedy to Jacob Burckhardt opublikował swą słynną książkę «Kultura Odrodzenia we Włoszech». Niedawno zaś wzrosło ono w wyniku zakończenia prac restauratorskich w Kaplicy Sykstyńskiej, które pozwoliły zajaśnieć freskom Michała Anioła nowym, barwniejszym światłem. Dziś możemy podziwiać dzieła sztuki tej epoki na ich pierwotnym miejscu, w takich wielkich ośrodkach, jak Florencja, Rzym i Wenecja. Te miasta wspaniałych muzeów same stanowią też jedyne w swoim rodzaju architektoniczne muzea.

Niniejsza książka stara się z jednej strony udostępnić podstawową wiedzę na temat renesansu, a z drugiej uwzględnić jego wizualną prezentację. W centrum uwagi stoją dzieła sztuki jako takie, a książka stwarza podstawę do zajmowania się nimi także niezależnie od tekstu. Ponadto dzięki różnym podejściom i sposobom ujęcia tematu przez autorów, którzy w swoich wypowiedziach wiążą analizy dzieł z szerszą perspektywą kulturową i duchową, czytelnik uzyska bogaty w aspekty ogólny obraz renesansu: przekona się, że decydujące przemiany, powszechnie uważane za cechę charakterystyczną renesansu, dokonały się już w późnym średniowieczu, zapozna się z rozwojem głównych gatunków artystycznych — architektury, rzeźby, malarstwa, rysunku, i dowie się, dzięki jakim okolicznościom i od jakich artystów pochodziły najbardziej twórcze inspiracje.