DariuszGuzik.net

Rilke-Chronik AD 2009

Rilke-Chronik jest od ponad trzydziestu lat nieodzowną lekturą każdego, kto interesuje się życiem i twórczością Rainera Marii Rilkego. Właśnie ukazuje się jej nowe, znacznie poszerzone wydanie.

Książka ta dokumentuje nieomal każdy dzień z życia poety; dzięki niej możemy się dowiedzieć, gdzie Rilke przebywał, z kim się spotykał, kiedy powstał konkretny utwór. Dzięki licznym cytatom zaczerpniętym z obszernej korespondencji oraz dzienników poety jest ona zarazem pasjonującą lekturą.

W roku 1990 ukazało się rozszerzone o aneks dwutomowe wydanie, przedrukowane w roku 1996 w pojedynczym tomie. Aneks ów został obecnie włączony do tekstu głównego. Uwzględniono również opublikowaną w międzyczasie korespondencję oraz ponad 1000 listów poety do matki. Dzięki temu obecne wydanie Rilke-Chronik jest najbardziej aktualną kroniką życia i twórczości artysty.

Dzieło to stanowi również podstawę kroniki prowadzonej systematycznie na stronach Rainer Maria Rilke – Dottor Serafico w dziale Sto lat temu.