DariuszGuzik.net

Link, Rilke, Rilke, Link

Moja zauważalna ostatnio wirtualna nieobecność ma swe źródło w owych dwu nazwiskach. Ich sąsiedztwo może dziwić, tym bardziej, że dzieli je nie tylko dziedzina literatury, lecz także niemal cały wiek czasu.

Dzieło poety jest na niniejszych stronach jak najbardziej zrozumiałe. Z tym większą przyjemnością mogę donieść, iż w najbliższym czasie ukaże się nam Rilke podwójnie, w dwu zupełnie różnych odbity zwierciadłach. Wydawnictwo Sic! opublikuje w formie książkowej urocze „Wspomnienie o Rainerze Marii Rilkem” pióra jego powiernicy i możnej protektorki, księżnej Marie von Thurn und Taxis. Portret to Rilkego subtelny, wysmakowany, na wskroś osobisty.

Arkadia Verlag natomiast zaprezentuje zupełnie odmienny, nowoczesny, analityczny wizerunek poety, jaki nakreślił w swej książce „Byt niezmierzony” znany niemiecki publicysta F. Raddatz. Książka wymagająca, erudycyjna, czasem zgoła kontrowersyjna.

Gdzie w takim towarzystwie miejsce dla pani Link? Jest to bez wątpienia współczesna literatura z kręgu sensacji i psychologii najwyższej próby. Z jednej strony „Grzech aniołów” sprzed kilku już lat, z drugiej zaś jej najnowsza (i bodaj najobszerniejsza) powieść „Das andere Kind”, która swą polską premierę będzie mieć w roku 2011. Niemiecka proza w najlepszym angielskim stylu. Przyjemny dla tłumacza antrakt.